wybierz jeden z proponowanych kierunków kształcenia

Technik pojazdów samochodowych (311513)

Technik pojazdów samochodowych (311513)

Szczegóły

Technik budownictwa (311204)

Technik budownictwa (311204)

Szczegóły

Technik robót wykończeniowych w budownictwie (311219)

Technik robót wykończeniowych w budownictwie (311219)

Szczegóły

Technik usług fryzjerskich (514105)

Technik usług fryzjerskich (514105)

Szczegóły

Technik żywienia i usług gastronomicznych (343404)

Technik żywienia i usług gastronomicznych (343404)

Szczegóły

Technik technologii żywności (314403)

Technik technologii żywności (314403)

Szczegóły

Technik elektryk (311303)

Technik elektryk (311303)

Szczegóły

Technik inżynierii sanitarnej (311218)

Technik inżynierii sanitarnej (311218)

Szczegóły

Technik mechanik (311504)

Technik mechanik (311504)

Szczegóły

Technik technologii drewna (311922)

Technik technologii drewna (311922)

Szczegóły

Technik hotelarstwa (422402)

Technik hotelarstwa (422402)

Szczegóły

Technik usług kelnerskich (513102)

Technik usług kelnerskich (513102)

Szczegóły

Technik handlowiec (522305)

Technik handlowiec (522305)

Szczegóły