Rekrutacja 2021/2022

Zawody, w których możesz podjąć naukę:
 

Technik pojazdów samochodowych (311513)

Technik budownictwa (311204)

Technik robot wykończeniowych w budownictwie (311219)

Technik usług fryzjerskich (514105)

Technik żywienia i usług-gastronomicznych (343404)

Technik technologii żywności (314403)

Technik elektryk (311303)

Technik inżynierii sanitarnej (311218)

Technik mechanik (311504)

Technik technologii drewna (311922)

Technik hotelarstwa (422402)

Technik usług kelnerskich (513102)

Technik handlowiec (522305)

 

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Szkoły (tel. 41 344 76 53)

 

Zapisz się!

DYREKTOR SZKOŁY