Co nas wyróżnia?Zawody, w których możesz podjąć naukę:
 


Szkoła zaprasza uczniów, którzy w przyszłości chcialiby wykonywać zawód zgodny z własnymi zainteresowaniami, lub prowadzić własną firmę.


Szkoła zamierza kultywować najlepsze tradycje Polskiego Rzemiosła.

Głównym zadaniem szkoły jest dostarczenie kadr dla rzemiosła i firm regionu, a tym samym rozwój małej i średniej przedsiębiorczości.

Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i umożliwia uzyskanie Świadectwa Czeladniczego wraz z Suplementem Europass w Izbie Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach.

Jest to dokument potwierdzający posiadanie zawodu, co jest wysoko cenione we wszystkich krajach Unii Europejskiej.